ΝΕΑ ΠΝΟΗ

Μεγάλα Έργα - Προτάσεις

Η υποβάθμιση και η καθυστέρηση του δήμου μας εν πολλοίς οφείλετε στην πλήρη απουσία έργων υποδομής που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και θα βελτιώσουν αισθητά το επίπεδο ζωής των πολιτών.
Σας παρουσιάζουμε το σχέδιο μας για τα έργα που έχει μεγάλη ανάγκη ο δήμος και δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο η εξέλιξη τους.

Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οι ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ:
* ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
* ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ
* ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ένα και μόνο ένα είναι το σύνθημα μας που αποτελεί συμβόλαιο με τους πολίτες.
Αυτό θα είναι γραμμένο έξω από το γραφείο του δημάρχου, στις υπηρεσίες και σε όλες τις δομές του δήμου.
Για τρεις λόγους.
1.Γιατί δεν φοβόμαστε.
2.Γιατί είμαστε καθαροί.
3.Γιατί θα παραμείνουμε καθαροί.
Σας παρουσιάζουμε τις μεγάλες αλλαγές που θα υλοποιήσουμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας στην δομή και τον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στόχος μας είναι το δημαρχοκεντρικό σύστημα που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες στους δήμους να το μετατρέψουμε σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο ο δήμαρχος θα συντονίζει και θα ελέγχει αλλά οι ρόλοι θα είναι μοιρασμένοι..
Ο δήμαρχος εκτός των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τον νόμο και της συνολικής του ευθύνης, είναι αποφασισμένος να λειτουργήσει με τρόπο δημοκρατικό και ανοικτό στους συνεργάτες του και τους δημοτικούς συμβούλους.
Διοικούμε όλοι μαζί, κερδίζουμε όλοι μαζί για τους πολίτες μας.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ειδικοί συνεργάτες Δημάρχου:
1. Πολιτικός Μηχανικός, έμπειρος σε μελέτες
2. Αρχιτέκτονας έμπειρος σε μελέτες
3. Μηχανολόγος-Μηχανικός, ,με εμπειρία σε μελέτες
4. Ειδικός διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και επικοινωνίας
Οι ειδικοί συνεργάτες θα επιλεχθούν από την αγορά και κάθε χρόνο θα αξιολογείται το έργο τους.

Γενικός Γραμματέας του δήμου
Επιστήμονας με εμπειρία στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα και στην κατάρτιση φακέλων χρηματοδοτήσεων και γνώστης της εθνικής διοίκησης.
Η επιλογή του θα γίνει από την αγορά ή από την εμπειρία του και την πολυετή συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση από θέσεις ευθύνης
Ο γενικός γραμματέας θα συμμετέχει στον «Δημόπρακτο» και θα έχει την ευθύνη της καθημερινής διασύνδεσης του δήμου με τον Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα υπουργεία.
Ο γενικός γραμματέας κάθε 6 μήνες θα λογοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο και θα παρουσιάζει το παραγόμενο έργο του.
Η επιλογή του Γενικού γραμματέα θα γίνει μέσω δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και όχι με κριτήρια παραταξιακά ή φιλικά.

ΟΜΑΔΑ FAST TRACK
1. Αντιδήμαρχος Ψηφιακής αναβάθμισης, νέων τεχνολογιών, διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης
2. Γενικός γραμματέας του δήμου
3. Και οι 3 μηχανικοί ειδικοί συνεργάτες του δημάρχου
4. Ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου
5. Ο διευθυντής Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου
Συγκροτούν την ομάδα που θα είναι καθημερινά στο πλευρό του δημάρχου.
Η ομάδα αυτή θα παρακολουθεί κάθε νέο Ευρωπαϊκό και Εθνικό πρόγραμμα, θα αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες του δήμου και θα καταθέτει έγκαιρα πλήρη φάκελο για ένταξη και χρηματοδότηση.
Στόχος είναι να μην χαθεί ούτε ευρώ από πρόγραμμα για τον δήμο.
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κάθε 6 μήνες θα λογοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο και θα παρουσιάζει το έργο της ομάδας.

Αντιδήμαρχοι:
1. Οικονομικών, Προγραμματισμού και Τουριστικής ανάπτυξης
2. Πολεοδομίας-Τεχνικών έργων-Υποδομών και μελετών
3. Κοινωνικής Πολιτικής: Παιδεία,- Κοινωνική μέριμνα ευπαθών ομάδων- μειονότητες-Υποδομών Πολιτισμού και Αθλητισμού
4. Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος
5. Ποιότητας ζωής-Ψηφιακής αναβάθμισης, του δήμου και των οργάνων του, νέων τεχνολογιών, διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων

Ανέλιξη: Αναβαθμίζεται πλήρως ο ρόλος της
Μετατρέπεται σε πολυκέντρο, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής μέριμνας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βέλου-Βόχας
Αναβαθμίζεται πλήρως ο ρόλος του και αναλαμβάνει την ευθύνη όλης της παραλιακής ζώνης του δήμου


ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ

Δημοτικό Συμβούλιο
Η αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, είναι η πρώτη μας ενέργεια.
Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών θα βοηθήσει στην οργάνωση του δημοτικού συμβουλίου, στην πλήρη και άμεση ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.
Στην ενημέρωση των πολιτών και των θεσμών για τις αποφάσεις του συμβουλίου, στην εύκολη και γρήγορη προσέγγιση των πολιτών σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν.
Η τεχνολογία θα εισαχθεί και στις συνεδριάσεις με τρόπο που θα βοηθά τους συμβούλους να ασκούν καλύτερα τον έλεγχο τους.
Οι συνεδριάσεις δεν θα είναι μόνο δημόσιες αλλά και ζωντανές μέσω του web Tv που θα δημιουργήσουμε και στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι δράσεις του συμβουλίου.
Ο ρόλος του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου δεν θα περιορίζεται πλέον στις συνεδριάσεις αλλά θα έχει συντονιστικό ρόλο και σε άλλες δράσεις της δημοτικής αρχής.

Δημοτικοί Υπάλληλοι-Υπηρεσίες
Οι δημοτικοί υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, θα τους δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και ελευθερίας. Οι υπηρεσίες θα γίνουν με σχέδιο ψηφιακές για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για την πιο αποδοτικές για τους υπαλλήλους.
Είναι αδιανόητο το 2023 να μην είναι πλήρως ψηφιοποιημένος ο δήμος και ακόμα να λειτουργούμε με μεθόδους περασμένων δεκαετιών.
Τα πάντα θα γίνουν ηλεκτρονικά και ο κάθε υπάλληλος όπως και οι αιρετοί θα μπορούν ακριβώς με ένα κλικ.
Ευχαριστώ

ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ:
Το αποχετευτικό δίκτυο του Βραχατίου και του Ζευγολατιού, θα περιμένει την ΔΕΥΑ Κορίνθου, πότε θα προχωρήσει, όπως περίμεναν και το 2010!
Ένα τεράστιο έργο υποδομής, που είναι αναγκαίο και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως επίσης και θα προστατεύσει καταλυτικά το περιβάλλον και τις θάλασσες μας είναι ακινητοποιημένο από την δημοτική αρχή.
Θα προχωρήσουμε και θα συνδέσουμε το αποχετευτικό του Βέλου με το Κιάτο.
Όπως είναι σήμερα τα πράγματα και με δεδομένη την καθυστέρηση των διαδικασιών από την ΔΕΥΑΚ , οι πιο αισιόδοξοι βλέπουν το αποχετευτικό Ζευγολατιού-Βραχατίου να μην προχωρά πριν το 2027 και αυτό μπορούμε με λεπτομέρειες να τα στηρίξουμε.
Έτσι είναι μονόδρομος η ισχυρή πίεση στην ΔΕΥΑ Κορίνθου να προχωρήσει τις διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισμού χθες.
Για την ώρα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και δεν μπορεί να σπάσει η μελέτη που σημειωτέον είναι έτοιμη.
Ο δήμος Κορινθίων αφού ανέλαβε την συνολική μελέτη πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και αυτό μπορούμε και αυτό θα κάνουμε.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Είναι αλήθεια ότι μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Βραχάτι η περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι ο ανέτοιμος όπως σε όλα δήμος, έλαβε κάποια μικρά ανακουφιστικά μέτρα και καθάρισε ρέματα που είχαν πολλά χρόνια να καθαριστούν.
Ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι ασφαλώς η τυπική υποχρέωση του δήμου για να μπορεί να αναχαιτίζει πλημμυρικά φαινόμενα.
Όμως δεν είναι η λύση. Το έχουμε πει πριν από 2 χρόνια ότι μία είναι η λυτρωτική πρόταση.
Η επαναφορά και επικαιροποίηση της συνολικής αντιπλημμυρικής μελέτης Λαμπρόπουλου, την οποία θα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια γιατί μπορεί να λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και να αποτρέψουμε στο μέλλον νέες καταστροφές.
Με την προσθήκη των νέων δεδομένων αλλά και των νέων τεχνολογιών η μελέτη αυτή σε σχετικά σύντομο διάστημα θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στα χέρια του δήμου, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε σοβαρή χρηματοδότηση και να λύσουμε το πρόβλημα, όχι με μπαλώματα αλλά με σοβαρές υποδομές.
Χωρίς σοβαρή μελέτη απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και δεν λύνουμε το πρόβλημα.
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος και αυτόν θα ακολουθήσουμε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το 2010.
Έπεσε επιλεκτικά ελάχιστη άσφαλτος σε φίλους της δημοτικής αρχής χωρίς πρόγραμμα και μελέτες.
Εμείς τι θα κάνουμε;
Μελέτες για τις πραγματικές ανάγκες και όχι μικρορουσφετάκια εξυπηρέτησης. Θα καταγράψουμε ολόκληρο το αγροτικό μας δίκτυο και θα ιεραρχήσουμε τις ανάγκες. Με βάση αυτές θα κατατίθενται οι προτάσεις μας στα προγράμματα έγκαιρα. Στόχος μας είναι να μην χαθεί πλέον ούτε ευρώ από πρόγραμμα και να βελτιωθούν όλοι οι δρόμοι μας.
Είναι εξάλλου δέσμευση της δημοτικής αρχής ότι οι ειδικοί συνεργάτες του νέου δημάρχου θα είναι μηχανικοί για να βοηθήσουν αποτελεσματικά την δουλειά των υπηρεσιών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Τα τελευταία 5 χρόνια διαρκώς ανακοινώνονται οι κόμβοι στην Παλιά Εθνική οδό και ακόμα δεν έχει γίνει η παραμικρή κίνηση. Όπως και άλλες υποσχέσεις που ξεχάστηκαν μετά τις εκλογές.
Οι δρόμοι σύνδεσης των χωριών και οι δρόμοι μέσα στα χωριά είναι στην δεκαετία του ‘70
Η σήμανση ελλιπής και προβληματική σε πολλά σημεία.
Έχουμε δύο πολύ μεγάλα όνειρα.
1. Με μελέτες και παρεμβάσεις όπου και όσο μας επιτρέπεται αλλά και σε συνεργασία με την περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία να κάνουμε την Παλιά Εθνικό οδό Κορίνθου-Πατρών, ένα δρόμο όμορφο, ασφαλή και ένα δρόμο ανάπτυξης για όλα τα χωριά που διασχίζει.
Με αλλαγή του οδοστρώματος
Με ασφαλή για τους πεζούς πεζοδρόμια
Με δημιουργία χώρων προσωρινής στάθμευση για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων
Με την ολοκλήρωση επιτέλους των κόμβων
Με σύγχρονη σήμανση
2. Το δεύτερο μας όνειρο είναι να ανοίξουμε τον παραλιακό δρόμο από το Βραχάτι μέχρι και τα όρια με το Κιάτο.
Ο πλέον τουριστικός δρόμος του δήμου που σήμερα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι επικίνδυνος και προβληματικός, δεν μπορεί να μείνει σε αυτή την κατάσταση.
Η κατάσταση και τα προβλήματα του δρόμου αυτού, κρατάνε πίσω την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη όλου του παραλιακού μετώπου.
Προτεραιότητας μας είναι η ανάθεση μελέτης για την νέα διαμόρφωση του δρόμου και την κυκλοφορία του.
Είναι ένα έργο αναπτυξιακό και πολύ δυνατό για την περιοχή μας.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ

Εγγραφείτε για να σας ενημερώνουμε με τα νέα μας


Μένουμε σε επαφή

Επικοινωνία

Πείτε μου πως μπορώ να βοηθήσω

Θανάσης Μανάβης

Θανάσης Μανάβης

Επικοινωνία

Ζευγολατιό Κορινθίας 

200 01 - Ζευγολατιό

thanasis.manavis.official[at]gmail.com

+30 6945 581255